https://www.tacksamhet.se/ https://www.ds-gruppen.se/ https://www.gemjewlry.com/

PRIVACY POLICY

INTRODUKTION

Denna sekretesspolicy fastställer reglerna för behandling av personuppgifter för användarna (nedan "användarna") på webbplatsen som finns på www.revelationinkitchen.se , inklusive underdomän eller avsnitt (nedan "webbplatsen").

Webbplatsen drivs av Tacksamhet Org . 559240-8347 ) AB  Sverige, och med skatteidentitetsnummer  SE559240834701

 (nedan kallad "Revelation In Kitchen").

Genom att komma åt och använda webbplatsen förstås det att användaren har läst och godkänt villkoren i denna sekretesspolicy. Datumet i början av denna sekretesspolicy avser den senaste uppdateringen av denna sekretesspolicy, som kommer att tillämpas från och med publiceringsdatumet. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) rekommenderar att användaren granskar denna sekretesspolicy regelbundet. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) förbehåller sig rätten att ändra eller ändra villkoren i sekretesspolicyn då och då utan föregående meddelande. Användarens fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar i denna sekretesspolicy innebär att användaren accepterar dessa ändringar.

Vissa av de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen kan vara föremål för specifika sekretesspolicyer som kommer att komplettera eller, i strid med denna sekretesspolicy, ersätta villkoren i denna sekretesspolicy. Användaren accepterar alla specifika sekretesspolicyer som kan gälla innan tillhandahållandet av sådan tjänst påbörjas.

Användaren garanterar att de personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen är riktiga och korrekta och åtar sig att meddela alla ändringar eller ändringar av samma. Eventuell förlust eller skada orsakad på sajten eller till tredje part till följd av tillhandahållande av felaktig, felaktig eller ofullständig information är användarens ansvar.

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) samlar inte in åldern eller användarens födelsedatum. Följaktligen finns det ingen specifik och medveten behandling av minderåriges personuppgifter. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) är inte avsett att samla in några personuppgifter för minderåriga som är arton (18) år gamla och användaren ska inte tillhandahålla några personuppgifter om de inte är arton (18) år gamla.

Om användaren har några frågor om denna sekretesspolicy eller inte ser sina bekymmer adresserade här, bör användaren kontakta Natural Machines via e-post på info@tacksamhet.com

INFORMATION BEHANDLAD OM ANVÄNDARE OCH SYFTEN

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  ska behandla de personuppgifter som specifikt ges av användarna på olika sätt som tillhandahålls på webbplatsen eller information som samlas in automatiskt enligt anvisningarna i kakapolicyn. Dessutom, om användaren gör något köp via webbplatsen, kan Natural Machines bearbeta data som är kopplade till ett sådant köp (inklusive data som tillhandahålls till tredje part, till exempel leverantörer av betalningstjänster, bud, ...).

Användarens personuppgifter ska behandlas för följande ändamål (i förekommande fall):

- Om användaren gör något köp eller beställning via webbplatsen för utförande, kontroll, hantering och verkställighet av sådant köp eller beställning;

- Om användaren använder något kontaktformulär eller e-postmeddelande, för att delta i det relevanta kravet eller begära information från användarna.

- Om användaren har gett sitt specifika samtycke till att ta emot Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) information, för tillhandahållande av information, reklam eller marknadsföringskommunikation om naturliga maskiners produkter, tjänster eller aktiviteter.

Om det finns någon form på webbplatsen för insamling av personuppgifter, måste alla datafält som visas som ett obligatoriskt fält fyllas i av användaren. Om sådan information inte tillhandahålls av användaren, kanske Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  inte följer anspråket eller begäran eller kanske inte tillhandahåller den begärda tjänsten.

VARFÖR BEARBETAR VI INFORMATIONEN FRÅN ANVÄNDARE

Den rättsliga grunden för behandling av användarens personuppgifter är (i förekommande fall):

- Om användaren gör något köp eller beställning via sajten, avtalsförhållandet mellan Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) och användaren och Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  legitima intresse att följa och upprätthålla sådana avtalsförhållanden, undvika bedrägerier och erbjuda Natural Machines produkter och tjänster;

- Om användaren använder något kontaktformulär eller e-postmeddelande, samtycke som ges av användaren och Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) legitima intresse för att uppfylla eller besvara användarens begäran.

- Om användaren har gett sitt specifika samtycke till att ta emot Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) information.

Om behandlingen av personuppgifterna är baserad på det samtycke som användaren har beviljat, kan ett sådant samtycke som kan avvisas av användaren när som helst.

HUR LÄNGE SKA NATURAL MACHINES BEHANDLA ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in och därefter under den period under vilken gällande föreskrifter kräver att sådana personuppgifter ska hållas därefter.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  får inte tillhandahålla användarens personuppgifter till tredje part utan användarens samtycke eller som godkänts av tillämpliga regler.

Observera att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  kan dela användarens personuppgifter med pålitliga affärspartners som tillhandahåller tjänster för eller för oss räkning för att uppfylla de begäranden och inköpsorder som gjorts av användaren, och i alla fall i enlighet med gällande regler.

Vissa av ovanstående enheter kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder som inte har motsvarande lagstiftning om dataskydd, även om lämpliga garantier kommer att krävas för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas när som helst enligt gällande regler.

Ibland kan Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) behöva dela viss information för att fullgöra lagliga skyldigheter, men informationen kommer att delas enligt lagkrav och garantier som fastställs i dataskyddsbestämmelser.

ANVÄNDARNAS RÄTTIGHETER

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  garanterar utövandet av rättigheterna till åtkomst, rättelse, undertryckning, opposition, begränsning och portabilitet till processorn, enligt vad som fastställts i tillämpliga regler.

Alla användare som avser att utöva sådana rättigheter i samband med personuppgifter som behandlas av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  ska kontakta Natural Machines på adressen som anges ovan eller via ett e-postmeddelande till info@tacksamhet.com , inklusive i meddelandets ämne en tydlig hänvisning till rätten han / hon avser att träna.

Användaren kan också återkalla sitt samtycke för behandlingen av hans / hennes personuppgifter (i förekommande fall) genom att skicka en begäran på de sätt som anges i föregående stycke.

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ska besvara förfrågningarna i alla fall, oavsett om det finns personuppgifter för användaren i sitt system för personuppgifter. Om begäran inte uppfyller ovanstående krav, ska Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  begära användaren att tillhandahålla nödvändig ytterligare information. I varje fall har användaren rätt att göra anspråk på den Sverige Data Protection Agency 

SÄKERHET

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  är bekymrad över att säkerställa säkerheten för användarens personuppgifter. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  utövar stor omsorg när det gäller att tillhandahålla säker överföring av användarinformation från användarens enhet till Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  -servrar. Användarens personuppgifter som samlas in av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  -tjänsten lagras i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten.

Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) säkerhetsrutiner innebär att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  ibland kan begära bevis på identitet innan Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  avslöjar användarens personuppgifter till användaren. Förstå dock att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  försöker sitt bästa för att skydda användarens personuppgifter när Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har tagit emot dem, men ingen överföring av data över Internet eller något annat offentligt nätverk kan garanteras vara 100% säkert.

Senaste uppdatering: Augusti 2020