https://www.tacksamhet.se/ https://www.ds-gruppen.se/ https://www.gemjewlry.com/

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. OMFATTNING

Följande villkor (nedan kallad "T&C") gäller för försäljningsköp av alla "Revelation In Kitchen 

( Tacksamhet AB ) " -produkter (nedan kallad "produkten") mellan Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) Sverige  (nedan kallat "vi" eller " Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) " ") Och köparen av produkten (nedan" du "eller" köparen ").

1,2. Vänligen läs dessa T&C noggrant innan du beställer någon produkt från Revelation In Kitchen 

( Tacksamhet AB )  ("Webbplatsen"). Du bör förstå att genom att beställa en produkt accepterar du dessa T&C. Om du vägrar att acceptera dessa T&C, beställ inte någon produkt från webbplatsen. Du kan skriva ut en kopia av dessa T&C för framtida referens.

1,3. Försäljningen av produkter riktas och är avsedd till slutanvändare av produkterna och inte till återförsäljare. Därför kommer återförsäljning av produkterna av återförsäljare inte på något sätt att gynnas av bestämmelserna i detta och Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ska inte vara bundet på något sätt till efterföljande köpare, utom om det krävs enligt lag.

1,4. Köp av produkterna av parter som inte är konsumenter ska inte ges förmånen för vissa rättigheter som ingår i dessa T&C. Dessa fördelar tillhandahålls endast till konsumenterna som en följd av tillämplig lag, som ingår i relevanta klausuler nedan.

1,5. Informationen eller personuppgifterna som köparen tillhandahåller Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ska behandlas i enlighet med sekretesspolicyn på webbplatsen.

1,6. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) förbehåller sig rätten att ändra T&C, vilket gör köparen tillgänglig för de uppdaterade T&C som är i kraft vid varje given tidpunkt. Sådan modifiering ska endast gälla för beställningar som görs efter modifieringen.

2. TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKT

2,1. Vi accepterar inte beställningar utanför följande länder: Amerikas förenta stater, EU: s medlemsstater, Europeiska ekonomiska samarbetsstaterna och Folkrepubliken Kina. Om du väljer att skicka din beställning från platser utanför dessa territorier, gör du det på din egen risk. Det är ditt ansvar att fastställa och följa alla tillämpliga lokala, statliga, federala och internationella lagar (inklusive minimikrav på ålder) när det gäller besittning, användning och försäljning av objekt som köps från Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) .
2,2. Detaljer om de produkter som är tillgängliga för köp anges på webbplatsen. Alla priser har inkluderats mervärdesskatt till rådande kurs. Alla funktioner, innehåll, specifikationer, produkter och priser för produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Vissa vikter, mått och liknande beskrivningar är ungefärliga och tillhandahålls endast för bekvämlighetsändamål. Förpackningar kan variera från det som visas. Vi gör alla rimliga ansträngningar för att exakt visa attributen för våra produkter, inklusive tillämpliga färger; den faktiska färgen du ser beror dock på ditt datorsystem, och vi kan inte garantera att din dator exakt visar sådana färger.
2,3. Alla beställningar för produkter är beroende av tillgänglighet och, vid leveranssvårigheter eller eftersom produkter inte längre finns i lager, förbehåller sig Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) rätten innan leveransbekräftelsen (enligt definition nedan) att informera köparen om bristen på tillgänglighet och att avbryta beställningen. I så fall återbetalar Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) omedelbart alla pengar som betalats av köparen.

3. DIN STATUS

Genom att göra en beställning via webbplatsen garanterar du att:
(a) du är lagligt kapabel att ingå bindande avtal;
(b) du är minst 18 år; och
(c) du är bosatt på och kommer åt vår webbplats från Amerikas förenta stater, Europeiska unionens medlemsstater, Europeiska ekonomiska samarbetsländerna eller Folkrepubliken Kina.

4. BESTÄLLNINGAR

4,1. Din beställning är ett erbjudande till oss att köpa de produkter som ingår i beställningen. Du anses ha gjort en beställning hos oss genom att beställa via online-kassaprocessen på webbplatsen. Efter att du har gjort en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning och innehåller orderreferensnummer och detaljer om produkten eller produkterna du har beställt (nedan "Beställningsbekräftelsen") Observera att Beställningsbekräftelse är ett bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och betyder inte att din beställning har accepterats av oss. Alla beställningar är föremål för vårt godkännande. Vi accepterar bara din beställning och bildar försäljningsavtalet när vi skickar ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har skickats ("Sändningsbekräftelsen").
4,2. Även om Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) kommer att göra sitt bästa för att alltid bearbeta alla beställningar, kan vi vägra någon beställning (i) där en produkt inte längre är tillgänglig; (ii) där vi inte kan få bekräftelse på din betalning, eller (iii) om det har inträffat ett pris- eller produktbeskrivningsfel. Under sådana omständigheter kommer Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) att kontakta dig och kan föreslå alternativa produkter som du kanske vill köpa (till samma eller olika pris) eller någon annan lösning. I händelse av ett prisfel fortsätter Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) enligt vad som fastställs i klausul 6. Likaså kan det finnas exceptionella omständigheter, inklusive tekniska, finansiella eller kommersiella skäl eller begränsningar, vilket innebär att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) kan behöva vägra att bearbeta en beställning efter att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har skickat en sändningsbekräftelse till köparen,
4,3. I vilket fall som helst, om Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inte accepterar eller vägrar beställningen och pengarna redan har betalats av köparen, kommer dessa att återbetalas helt utan dröjsmål. Detta ska vara den enda och exklusiva åtgärden som finns tillgänglig för köparen vid avbokning av en beställning.

5. LEVERANS

5,1. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ska leverera produkten eller produkterna till den leveransadress som anges i beställningen och kommer inte att leverera produkten eller produkterna om det inte finns någon i denna adress som accepterar och undertecknar för leveransen. Vid tillämpningen av dessa T&C ska leveransen anses ha ägt rum vid den tidpunkt då produkten har överlämnats till köparen eller hans / hennes anställda på nämnda adress (nedan kallad "Leveransen").
5,2. Med förbehåll för bestämmelserna i klausul 3 och 4 ovan om tillgänglighet och om inte oförutsedda eller exceptionella omständigheter kommer Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) att sträva efter att uppfylla beställningen för produkter som anges i avsändningsbekräftelsen senast det leveransdatum som anges i avsändningsbekräftelsen eller i annan kommunikation från Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) eller leveransföretaget ("leveransdatum"). Leveransdatum beräknas och kan komma att ändras till följd av förseningar i tillverkningen. Varje försening i leveransen kommer att meddelas dig i förväg. I alla fall har du möjlighet att fortsätta med köpet med ett nytt leveransdatum eller alternativt avbryta beställningen i vilket fall vi kommer att ersätta dig med det totala betalningsbeloppet.
Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB )  kan göra delvis leveranser av beställningar, som faktureras separat och betalas vid förfallodag. Varje försening i leveransen eller någon delbetalning kommer inte att befria köparen från sin skyldighet att acceptera de återstående leveranserna.
5,3. Du eller dina mottagare ska ta emot produkterna vid leverans och underteckna motsvarande leveransdokument från transportören. Du ska vid leveransen inspektera paketen och lämna alla relevanta klagomål till transportören i händelse av att paketet saknas eller syns.

6. PRIS OCH BETALNING

6,1. Priset för varje produkt ska vara det som från tid till annan anges av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) . Förutom om annat föreskrivs i beställningsprocessen ingår inköpspriset i mervärdesskatter, utgifter och kostnader för förpackningen, transport med en naturlig maskin-vald transportör och försäkring av produkterna fram till leveransen.
6,2. Trots vad som anges ovan, ska inköp av inköpare belägna utanför USA, Kina och Europeiska unionen belasta olika skatter, exportkostnader, anpassade avgifter och andra liknande tullar som påläggs produkterna eller deras förpackningar av centrala eller lokala myndigheter eller andra institutioner, beroende på leveransen av produkten och relevant lagstiftning och jurisdiktion. Av detta skäl ska slutpriset för produkten vara föremål för extra kostnader som kanske inte kan kvantifieras under köpprocessen. Du, som importör av produkterna, accepterar och förstår att Natural Machines och / eller dess logistikleverantör kan informera dig efter köpet av de extra kostnader som du accepterar att betala för leveransen av produkten, inklusive transport, skatter och tullar. I dessa fall leverans av produkten ska avbrytas tills hela priset har betalats, inklusive ovan nämnda extrakostnader. I ovanstående fall är köparen dessutom ensam ansvarig för att uppfylla eventuella ytterligare krav som anges av de berörda anpassade myndigheterna och för effekterna av att sådana krav inte uppfylls för leverans av produkten.
6,3. Medan Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ser till att alla angivna priser är korrekta, kan fel uppstå. Om Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) upptäcker ett fel i priset på en produkt som köparen har beställt, kommer Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjligheten att bekräfta beställningen till rätt pris eller avbryta den. Om Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inte kan kontakta dig kommer behandlingen att behandlas som annullerad och om du redan har betalat för produkten kommer du att få en full återbetalning. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) är inte skyldigt att sälja produkten till det felaktiga (lägre) priset (även efter att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har skickat ett beställningsbekräftelse till köparen) om prisfelet är en uppenbar typografisk eller aritmetisk felaktighet och rimligen kunde ha erkänts av Köparen som sådan.
6,4. Köparen får endast betala priset, vilket specifikt anges under beställningsprocessen. Köparen ska lämna de uppgifter som krävs av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) för att identifiera betalningen. I händelse av att det krävs rättsliga åtgärder för att samla in de förfallna saldona, accepterar du att ersätta Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) och dess leverantörer eller agenter för alla utgifter som har uppkommit för att få tillbaka förfallna belopp, inklusive advokaters avgifter och andra juridiska kostnader. Köpet är föremål för valideringskontroller och godkännanden. I sådant fall, om Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inte får det erforderliga tillståndet, kommer Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inte att hållas ansvarigt för någon försening eller icke-leverans och Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) kommer inte att kunna ingå avtal med köparen.
6,5. Genom att skicka in beställningen och acceptera dessa T&C godkänner köparen fakturor elektroniskt från sina inköp. De elektroniska fakturorna kommer att tillhandahållas i PDF-format till e-postmeddelandet till köparen. Köparen kan när som helst besluta att avboka fakturan på elektronisk väg genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tacksamhet.com .

7. RISK OCH TITEL

7,1. Produkten är på köparens risk från och med leveransen.
7,2. Ägandet av produkterna övergår endast till köparen när Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) får full betalning av alla belopp som är förfallna för produkten, inklusive leveransavgifter. Därför reserverar Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) titel på produkten (reserva de dominio) tills den fullständiga och oåterkalleliga betalningen har erhållits.

8. RÄTT TILL ATT DRA TILLBAKA, AVBRYTA ELLER ÅTERGÅ

8.1 Om köparen kontrakterar sig som konsument ska lagstadgade konsumentskyddsregler som gäller försäljningsköpet reglera köparens rätt att dra sig ur köpet.
8.2 Om EU: s konsumentdirektiv eller andra EU: s nationella konsumentregler gäller för försäljningsköp har köparen upp till fjorton (14) dagar efter att leveransen har skett för att avbryta beställningen. I sådana fall:
(i) Köparen ska otvetydigt meddela sitt beslut till Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) på adressen som anges i avsnitt 1.1 ovan eller via e-post till info@tacksamhet.com , för vilket ändamål köparen kan använda formuläret för återkallelse av modell som finns som bilaga 1 till denna T&C.
(ii) När köparen har skickat sitt meddelande om återkallandet, skickar Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) utan dröjsmål till köparen ett bekräftelse för att bekräfta mottagandet.
(iii) Meddelandet om återkallandet ska anses ha behandlats i god tid om det skickas före fjorton (14) dagar.
(iv) Vid uttag återbetalas köparen alla betalningar som betalats för sådana produkter (inklusive leveransavgifter - men med undantag för de extra avgifter som härrör från köparens val för en annan leveransmetod dyrare än vår billigaste ordinarie metod) med ingen försening och i alla fall senast fjorton (14) dagar efter att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har informerats om köparens beslut att dra sig tillbaka från köpet. Återbetalning sker utan kostnad för köparen. Trots vad som anges ovan har Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) rätt att behålla de återbetalade betalningarna tills Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) tar emot de returnerade produkterna eller köparen visar bevis på att produkterna återlämnas.
(v) Om inte annat överenskommits mellan parterna, ska Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) instruera sin leverantör av logistiktjänster att hämta produkterna på samma adress där leveransen ägde rum och meddela köparen i förväg om tid för hämtning. Köparen är ansvarig för att returnera och leverera produkterna utan dröjsmål.
(vi) Köparen ansvarar för de direkta kostnaderna för att returnera produkterna.
(vii) Köparen är ansvarig för eventuell delvis förlust av produktens värde när den är resultatet av en annan operation än den som skulle vara nödvändig för att ta reda på produktens art, egenskaper och funktion.
(viii) Följande returer accepteras inte (utan att begränsa några andra fall som tillåts enligt gällande bestämmelser):
(a) eventuella patroner som har använts;
(b) delar eller komponenter i produkten som kunde ha förorenats under användning av produkten och inte kan återanvändas eller omförpackas på grund av hygieniska och sanitära skäl;
(c) Produkter som har anpassats specifikt för köparen; eller
(d) när någon av de tjänster som är kopplade till produkten redan har tillhandahållits.
(ix) Produkter ska returneras med alla tillbehör, delar, dokumentation och förpackningar.
8,3. Med undantag för var och till de gränser som inte är tillåtna enligt obligatorisk lag, ska icke-konsumentköpare inte dra nytta av den ångerrätt som ingår här och alla köp av produkter kan inte returneras och återbetalas inte.

9. GARANTI ELLER GARANTI FÖR PRODUKTEN OCH EFTER FÖRSÄLJNINGSTJÄNSTER

9,1. Garanti:
(a) Produktens garanti eller garanti och dess prestanda är de som tillhandahålls enligt de lagar som gäller för försäljningsköp och beror på varje land och jurisdiktion.
(b) Om EU: s konsumentdirektiv eller andra EU: s nationella konsumentregler gäller för försäljningsköp, påminner Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) köparen om att produkterna garanteras vara i överensstämmelse med villkoren för avtalet under två år ( 2) år som krävs enligt obligatorisk lag från och med det datum då de levereras till köparen, allt i enlighet med relevant obligatorisk lagstiftning.
(c) Trots vad som anges ovan kan produktens garantikort fastställa ytterligare villkor för garantin för produkten ovanför tillämplig lagstadgad föreskrift.
(d) Förutom var och till de gränser som inte är tillåtna enligt obligatorisk lag eller om annat anges i produktens garantikort, ska icke-konsumentköpare endast dra nytta av de garantibestämmelser som ingår i de relevanta produktens garantikort.
9,2. Villkor för försäljningstjänster: Såvida inget annat anges i produktens garantikort erbjuder Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) servicetjänster för att täcka de fall där produkten inte överensstämmer med avtalet. Köparen bör kontakta Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) (1) genom processen som finns tillgänglig på sajten, eller (2) via e-post till info@tacksamhet.com , med information om produkten och dess fel, skada eller fel, där köparen kommer att få instruktioner från Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) för hur man ska gå vidare.
9,3. Bortsett från garantier och garantier gjorda ovan och några statliga garantier eller garantier som tillhandahålls genom tillämplig lag, information, produkter och tjänster som tillhandahålls av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) tillhandahålls "SOM ÄR" UTAN NÅGON GARANTI FÖR ANSVARAR FÖR ANSVARAR FÖR ALLA GARANTIER SYFTE, SÄKERHET ELLER INNEINFRINTERING AV INTELLEKTUELL EGENSKAP. INGEN Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) INGEN NÅGON AV DIN AFFILIATER, LEVERANTÖRER, SERVICEFÖRETAG ELLER LICENSFÖRFARANTER GARANTERAR RÄTTIGHETEN ELLER FULLFÖRANDE AV INFORMATION, MATERIAL OCH TJÄNSTER. INFORMATION, MATERIAL OCH TJÄNSTER SOM LEVERAS AV Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) KAN VARA UTGÅNG DATUM, OCH INTE Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) GÖR INGEN ÅTGÄRD ELLER ATT ANTAGA NOKT SKATT FÖR UPPDATERA SOM INFORMATION, MATERIAL OCH TJÄNSTER. DE TILLGÄNGANDE UTSLUTNINGARNA AV IMPLICERADE GARANTIER GÄLLER INTE PÅ GÄLLANDE FÖRBUDT MED LAG. Vänligen hänvisa till dina lokala lagar för några sådana förbud. INGEN RÅD ELLER INFORMATION, VAD MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, FRÅN Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) ELLER UNDER PRODUKTER, INNEHÅLL OCH TJÄNSTER SKA SKAPA ALLA GARANTIER INTE UTTRYCKLIGT GÖRA HÄR.

10. SKADELIGHET OCH ANSVAR

10,1. Med undantag för var och till de maximala gränser som inte är tillåtna enligt obligatorisk lag, är Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inte ansvariga för (i) inkomstförlust, indirekt, tillfällig eller förlust av goodwill, intäkter eller förväntade vinster, affärsavbrott, förlust av användning eller möjlighet, förlust av vinst eller bestraffande, speciella eller exemplifierande skador, inklusive sådana skador som uppstått eller begärts av tredje part; även om sådana skador är förutsebara eller Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har informerats eller har konstruktiv kunskap om möjligheten till sådana skador, (ii) utgifter, investeringar eller åtaganden gjorda av någon anledning eller goodwill hos distributören, eller kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller tjänster, eller (iii) förlust, användning eller korruption av data.
10,2. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) sammantaget ansvar för alla fordringar av någon art enligt detta avtal eller med avseende på produkterna, under något avtal, försumlighet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori, ska begränsas till det sammanlagda beloppet som betalas till Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) efter försäljning-köp av produkterna.

11. RÄTTIGHETER FÖR INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAPER

11,1. Köparen erkänner och accepterar att Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har exklusiva rättigheter till industriella och immateriella rättigheter på produkten.
11,2. Dessa T&C utgör inte något beviljande av en licens överhuvudtaget till köparen för användning av upphovsrätt, varumärken, logotyper, företagsnamn, domännamn eller någon annan immateriell eller industriell äganderätt som ägs av Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) inklusive utan begränsning någon text, grafik, fotografier, rörliga bilder, ljud eller illustrationer som kan finnas på webbplatsen.

12. NULLITY

12,1. Det faktum att dessa T&C som parterna enats om kan bli ogiltiga eller ogiltiga påverkar inte giltigheten för resten av avtalsförhållandet mellan parterna.
12,2. Parterna ska i god tro, inom acceptabla gränser, ersätta det ogiltiga villkoret av en annan med samma tekniska och ekonomiska resultat som originalet, utan att detta medför någon väsentlig eller väsentlig förändring i resten av deras kontraktsförhållanden.

13. DIVERSE

13,1. Dessa T&C är hela avtalet mellan dig och Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) och ersätter alla tidigare förståelser eller avtal (skriftliga eller muntliga).

13,2. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) förbehåller sig rätten att återkalla produkten när som helst och / eller ta bort eller redigera material eller innehåll på webbplatsen. Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) är inte ansvariga mot köparen eller någon annan tredje part på grund av att vi har dragit tillbaka produkten, oavsett om den har sålts eller inte, tar bort eller redigerar material eller innehåll på webbplatsen eller för att vägra behandla eller acceptera en beställning efter Revelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) har skickat beställningsbekräftelsen till köparen.

14. GÄLLANDE LAG OCH FORUM

14,1. Dessa T&C ska styras av och kommer att tolkas enligt lagarna i KUNGARIKET AV SVERIGE, utan hänsyn till principer om lagkonflikt. Tillämpningen av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten.
14,2. Varje fråga eller tvist som kan uppstå i samband med tolkningen, utförandet och genomförandet av dessa T&C ska uttryckligen omfattas av domstolarna i staden Stockholms, och parterna avstår uttryckligen från rätten till något annat forum som de kan ha.
14,3. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte val av lagar och domstolar att bli slutförbrukande. Om du är en slutkonsument och dina tillämpliga bestämmelser inte tillåter val av lagar och domstolar ska bestämmelserna i 14.1 och 14.2 inte gälla för ditt köp av produkterna.

15. ANMÄRKNINGAR

Med undantag för om dessa T&C uttryckligen anger något annat, ska alla meddelanden och meddelanden som parterna måste leverera till varandra ske via e-post med kvitto på bekräftelse eller något annat skriftligt formulär som gör det möjligt att visa sitt kvitto av mottagaren, skickat till adresserna som motsvarar varje parti.

16. FORCE MAJEURE

VarkenRevelation In Kitchen ( Tacksamhet AB ) eller du ska vara ansvarig för skador eller förseningar eller brister i prestanda som uppstår till följd av handlingar eller händelser utanför deras rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning: force majeure, eld, blixt, explosion, strömavbrott eller brott, vatten, handlingar av Gud, krig, revolution, civil uppror eller handlingar av civila eller militära myndigheter eller offentliga fiender: alla lagar, bestämmelser, förordningar, förordningar eller krav från någon regering eller juridiskt organ eller någon representant för en sådan regering eller juridiskt organ; eller oroligheter i arbetet, inklusive utan begränsning, strejker, avmattningar, plockning eller bojkot; oförmåga att säkra råvaror, transportanläggningar, bränsle- eller energiknappar eller handlingar eller utelämnanden från andra vanliga transportörer.

Senaste uppdatering: Augusti 2020